فلسفه طراحی هویت بصری شرکت آداک ویژن

فلسفه طراحی هویت بصری شرکت آداک ویژن

شرکت آداک ویژن یک شرکت صنعتی در زمینه تأمین تجهیزات صنعتی پروژه های بزرگ صنعتی و شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی می باشد. از آنجا که لوگوی این شرکت دارای نرمی و انعطاف می باشد طراحی سایر اقلام آن نیز به صورت مدور و دارای انحنا طراحی شده تا مفهوم بی انتها بودن فعالیت های این شرکت را یادآوری کند.
فرم های گرد دارای روحیه صمیمی هستند و از آنجا که فرم گرد مفهوم حرکت و زمان را نشان می دهد، طراحی بر اساس این فرم نشان دهنده بی انتها بودن مسیر کاری این شرکت است. چرا که روز به روز با پیشرفت صنایع فعالیت های این مجموعه گسترده تر میشود.