فلسفه طراحی هویت بصری شرکت آرشام

فلسفه طراحی هویت بصری شرکت آرشام

شرکت آرشام یک شرکت ترکیه ای در زمینه انبوه سازی آپارتمان های سازمانی در ایران است. طراحی هویت بصری این مجموعه با الهام از هویت بصری کشور ترکیه به درخواست مدیریت این مجموعه جناب آقای محمت اِمانِت انجام گردید. المان های مورد استفاده در طراحی لوگوی آرشام از المان های صنایع دستی کشور ترکیه الهام گرفته است. رنگ مورد استفاده نیز رنگ سبزآبی یا فیروزه ای و رنگ اکر است تا ترکیب سنت و مدرنیته را در این نشان بتوانیم ببینیم.