فلسفه طراحی هویت بصری شرکت درخشان پرتو تیراژه

فلسفه طراحی هویت بصری شرکت درخشان پرتو تیراژه

شرکت درخشان پرتو تیراژه نماینده رسمی و انحصاری شرکت موواکالر هلند در ایران است که کار خود را از ابتدای سال 1396 در ایران آغاز کرده است. این شرکت در زمینه تولید رنگ فعالیت دارد. با توجه به زمینه فعالیت این مجموعه طراحی هویت بصری این شرکت بر اساس رنگ های استخراج شده شده از منشور هندسی یا همان رنگ های رنگین کمان ایجاد شده است.