فلسفه طراحی هویت بصری شرکت ستاره طلایی سینا

فلسفه طراحی هویت بصری شرکت ستاره طلایی سینا

شرکت ستاره طلایی سینا یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ می باشد. از آنجا که کلمه ستاره یکی از کلمات موجود در نام شرکت می باشد، از آیکون و المان ستاره در طراحی لوگوتایپ این مجموعه استفاده شده است. ستاره از حرف S به حرف S به صورت دنباله دار متصل شده است. SGS حروف اول Star Golden Star می باشد که در طراحی لوگوتایپ به صورت مونوگرام طراحی شده است. مونوگرام نوعی طراحی لوگوتایپ است که در طراحی آن از حروف اول نام یک شرکت استفاده می شود. مونوگرام ابزاری قدرتمند برای طراحی لوگو و لوگوتایپ است.

رنگ سازمانی این شرکت زرد انتخاب شده است که به رنگ طلایی نزدیک باشد. اما از آنجا که این شرکت یک شرکت مادر در زمینه صنایع مصرفی تندگردش بود، لازم نبود از رنگ طلایی استفاده کنیم و هدف لاکچری نشان دادن مجموعه نبود.