فلسفه طراحی هویت بصری فروشگاه های زنجیره ای سورنا

فلسفه طراحی هویت بصری فروشگاه های زنجیره ای سورنا

فروشگاه های زنجیره ای سورنا مجموعه ای از سوپرمارکت های زنجیره ای است که در سراسر کشور مشاهده می شود. برند این فروشگاه ها مربوط به  شرکت ستاره طلایی سینا می باشد. لوگوی فارسی و انگلیسی سورنا بر اساس استراکچر و گرید منظم طراحی شده است و رنگ آبی و زرد به عنوان رنگ اصلی برای این برند در نظر گرفته شده است. استفاده از ستاره روشن به دلیل افق روشنی است که شرکت در برنامه چندساله خود دارد. همچنین به دلیل اینکه نام شرکت مادر یعنی ستاره طلایی سینا می باشد از آیکون ستاره در لوگوی سورنا نیز استفاده شده است تا این برند همگام با شرکت اصلی باشد.